Horaris: dilluns, dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.
Dimecres de 9:00h a 18:00h. Divendres de 9:00h a 17:00h.
Tecnologia

La Innovació és important

Tecnologia

La Innovació és important

Sens dubte l’odontologia d’aquesta dècada ha fet un gran avanç comparada amb la que es feia fa tan sols uns 10 anys. La moderna tècnica de diagnòstic per 3D, els sofisticats materials restauradors, els implants dentals, els nous biomaterials regeneradors i els innovadors microscopis odontològics ens proporcionen les eines necessàries per oferir un tractament de qualitat i de llarga durada als nostres pacients.

Es tracta de la tecnologia digital més innovadora que ha revolucionat el mon de l’odontologia estètica. Ens permet dissenyar de forma virtual el somriure ideal per a cada pacient, de forma individualitzada, podent visualitzar el resultat final abans de començar el tractament.


Són pocs els centres odontològics que disposen d’un sistema de diagnòstic digital 3D de primer nivell com és el Sirona Orthophos XG. Per nosaltres ens és una eina diagnòstic molt útil que ha revolucionat la manera de valorar i entendre la patologia que afecta a les dents i els maxil·lars.

Les seves principals indicacions són en endodòncia ja que ajuda a localitzar el nombre d’arrels de cada dent així com la seva curvatura, en cirurgia bucal donat que ens proporciona un detall excel·lent de l’anatomia i per últim en implantologia ja que ens permet navegar de forma virtual per dins dels ossos maxil·lars de tal manera que podem determinar amb total precisió quins són els implants que més s’adapten a la forma i volum d’os disponible i la seva posició ideal. Tota aquesta informació queda reflectida a les plantilles de cirurgia guiada que ens assistiran en el moment de col·locar els implants.

Per vostè aquest innovador sistema de radiologia digital 3D suposa un estalvi important en radiació ionitzant ja que comparat amb un TAC hospitalari emet 10 vegades menys radiació.


En odontologia el radiodiagnòstic és una eina imprescindible per a la detecció de càries i d’altres patologies associades com processos infecciosos que afecten als ossos maxil·lars. A dia d’avui la radiovisiografia digital ens ofereix una qualitat d’imatge excel·lent que ens permet obtenir diagnòstics molt fiables. Ofereix a més molts avantatges, per vostè una reduccció de la dosis de fins al 80% comparat amb la radiologia convencional i també pel medi ambient ja que evitem fer servir productes químics de revelat altament contaminants.


BTI està considerada avui en dia com un referent científic a nivell mundial en medicina regenerativa gràcies a la utilització del PRGF® en diferents especialitats mèdiques com odontologia, traumatologia, dermatologia, oftalmologia, medicina esportiva, cirurgia vascular o cirurgia estètica.

El PRGF® és una tecnologia biomèdica molt avançada que es basa en la capacitat de les plaquetes humanes de millorar i accelerar la cicatrització de les ferides. D’aquesta manera potenciem la capacitat natural de cicatrització del propi pacient a partir d’una petita extracció de sang, que centrifuguem i posteriorment activem per obtenir un plasma ric en factors de creixement, el PRGF®.

Donat que es tracta d’un material biològic extret del propi pacient, en cap cas pot provocar al·lèrgies ni reaccions a cos estrany, sent 100% biocompatible.

En odontologia les seves principals indicacions són:

- En cirurgia bucal ja que ens ajuda a prevenir la pèrdua d’os, per exemple després d’una extracció dental o de la intervenció d’un quist maxil.lar, on si no es col.loca res després de la cirurgia solen quedar defectes ossis molt importants que cal regenerar posterioment. Amb el PRGF omplim aquestes cavitats de manera que s’estimula la regeneració òssia i s’obté una millor base ssia per a la col.locació posterior dels implants.
- En cirurgia implantològica ja que ens permet obtenir un millor postoperatori, un tancament més ràpid de les ferides i una superifície òssia bioactiva al voltant dels implants BTI.L’odontologia del present i la del futur caminen cap a tractaments més conservadors i mínimament invasius. Per fer realitat aquesta filosofia de tractament cal disposar d’un sistema de visualització magnificada d’alta qualitat com el microscopi OPMI pico de Zeiss.

Aquest equip ens resulta de gran utilitat tant en el diagnòstic com en el tractament en moltes especialitats de l’odontologia com l’odontologia restauradora (detecció de càries amagades, fissures a les dents..), endodòncia (localització de conductes calcificats, eliminació d’instruments presents al’interior dels conductes, retractaments), estètica dental (polit dels materials), entre d’altres.

La possibilitat que ens dóna d’observar petits detalls de l’anatomia dental ens resulta de gran utilitat ja que podem ser molt més precisos i acurats en l’exercici de la nostra professió.


Una de les grans evolucions que ha viscut l’odontologia ha estat l’ús de la tecnologia CAD-CAM. Implica el disseny i la fabricació assistida per ordinador de pròtesis fixes sobre dents naturals o implants.

Amb aquesta tecnologia digital podem escanejar els models de la boca del pacient i, mitjançant un potent software específic, dissenyar les nostres restauracions que posteriorment es prepararan a partir de blocs de ceràmica d’alta qualitat amb un ajust molt superior respecte les tècniques convencionals. D’aquesta manera obtenim restauracions de ceràmica sense metall amb una estètica excel·lent, totalment biocompatibles i molt resistents.


Actualment la fotografia digital és una eina imprescindible en moltes especialitats de l’odontologia com l’ortodòncia o l’odontologia estètica. Ens és de gran ajuda ja que permet valorar amb gran luxe de detalls informació molt valuosa com la textura de les dents, la forma, el color, la posició o la línia de somriure.

Aquest és un clar exemple de com la tecnologia digital ben aplicada constitueix la base per millorar els nostres tractaments i la comunicació amb els pacients i els nostres tècnics de laboratori.


Es tracta d’una petita càmara de vídeo amb la que podem examinar les seves dents obtenint una imatge en temps real a la pantalla de l’ordinador.

Aquest tipus d’exploració és totalment indolora, no emet radiació i resulta molt útil per planificar conjuntament amb el pacient el tractament a realitzar.


El Perisocan és el sistema de neteja de placa bacteriana per ultrasons més sensible i sofisticat del mercat. Ens permet fer les higienes bucodentals i els tractaments de periodòncia d’una manera segura i eficient ja que disposa d’un sistema automàtic de detecció de carrall, de tal manera que només apliquem els ultrasons allà on és necessari.

La principal avantatge és que disposa d’un doble dipòsit de líquid irrigador on podem posar col·lutoris (així al mateix temps que netegem podem rentar amb líquids antiinflamatoris) o aigua tèbia especialment indicat per aquelles persones amb sensibilitat a l’aigua freda.


El localitzador electrònic d'àpex ens ajuda a determinar la posició exacta del final del conducte de les arrels durant els tractaments d’endodòncia. Això ens permet netejar i desinfectar tota la longitud dels conductes de les dents amb total precisió, estalviant radiografies, reduint el temps de treball i evitant radiació innecessària al pacient.


El Elements és el sistema més avançat d’obturació de conductes en endodòncia. Un cop hem netejat el sistema de conductes radiculars, els hem de sellar per evitar que es tornin a contaminar donat que això provocaria una nova infecció.

El sistema ideal per obturar els conductes és aquell que ens permet un sellat tridimensional estable, reversible i biocompatible. Tots aquests requisits els compleix el Elements, sent avui dia el sistema més eficient, precís i segur.


Per nosaltres la seva seguretat és el primer. Per aquest motiu un dels pilars més importants en la qualitat assistencial de la nostra clínica és el nostre avançat sistema d’esterilització. Disposem d’una sala d’esterilització equipada amb un autoclau d’última generació sèrie B (que compleix amb la norma Europea EN 13060), que ens garanteix un procés d’esterilització a nivell hospitalari.

Tot el material fungible és d'un sol ús, i l'instrumental que s'utilitza es sotmet a un rigorós procés de desinfecció, esterilització i emmagatzematge, seguint el protocol del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Per comprovar el correcte funcionament de tota la cadena d'esterilització, el nostre personal efectua periòdicament un test de cultiu d'espores. Aquest sistema és el més exigent en el control de la eficàcia dels processos de desinfecció i esterilització de l’instrumental i ens garanteix l’eficàcia i seguretat de tot el sistema.


VITA Easyshade és un espectrofotòmetre que ens permet de manera ràpida i senzilla determinar el color de les dents naturals amb total precisió. D’aquest manera s’elimina el component subjectiu humà que en ocasions pot provocar registres no adequats del color de les dents a l’hora de fer restauracions de ceràmica o reconstruccions estètiques de composite.

Ens és molt útil a l’hora de fer els blanquejaments ja que en tot moment podem monitoritzar la progressió del tractament.


Què és el PRIMESCAN?

El PRIMESCAN es un escàner intraoral desenvolupat per Dentsply Sirona que ens permet realitzar una captura digital en 3 dimensions de la forma i posició de les dents.

El sistema consta d’una petita càmera de vídeo que captura 50000 imatges per segon i les fusiona automàticament a la pantalla de l’ordinador obtenint en molt pocs minuts, i de manera molt cómoda una reproducció digital exacte de les dents dels nostres pacients.

D’aquesta manera ja no tenim la necessitat de fer servir pastes d’impressió ni cubetes, que en ocasions resulta incòmode per a algunes persones.